Årsmöte i Föreningen S Råda Kulturhus – obs mötet hålls i S Råda Bygdegård !!

Datum/Tid
9 april 2022
15:00 - 16:00


Varmt välkommen att delta vid årsmöte i Föreningen Södra Råda Kulturhus 
Datum o tid: Lördagen 9 april 2022 kl 15.00.
Plats (Obs !) :  S Råda bygdegård (pga ombyggnadsarbeten i Kulturhuset).  
I anslutning till mötet bjuder vi på fika och musikunderhållning.
Förslag till ärenden som ska behandlas vid mötet bör vara styrelsen tillhanda före 30 mars – via mail jan.holmstrand@gmail.com eller tel 070-3051127.
Årsmöteshandlingar skickas (via mail eller brev) till medlemmar senast en vecka före mötet.
 
Vid By-korset 4 mars 2022 kl 17:26.jpeg Bild från ”By-korset”  4 mars 2022 kl 17:26
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
Föreningen har till följd av pandemin under två säsonger haft mycket begränsad programverksamhet. Trots det har vi med tacksamhet kunnat registrera nära 60 betalningar av medlemsavgifter både 2020 och 2021 (mot normalt 100 per år). Vi räknar med att kunna presentera ett fylligare program i år och hoppas förstås på fortsatt ekonomiskt stöd (via medlemsavgifter etc). 
  • Medlemsavgiften (100 kr) betalas till föreningens plusgiro 75 72 87-8 eller bankgiro 896-3258.
  • Glöm inte ange ditt namn i meddelande- rutan!

VÄLKOMMEN 9 april

Karl-Erik Eriksson       Jan Holmstrand     Catie Wennborn     
Arne Åkerfeldt    Christina Björksten    Jonny Andersson