Västra väggen i koret

Utställning i samband med invigningen av S Råda återuppbyggda timmerkyrka

Datum/Tid
4 juni 2022 - 6 juni 2022
13:00 - 17:00

Plats Södra Råda Kulturhus


4-6 juni sker invigningen av Södra Råda återuppbyggda timmerkyrka med aktiviteter såväl på kyrkplatsen som i Bygdegården, Hembygdsgården och Kulturhuset. I Kulturhuset visar vi  Värmlandskonstnären Oscar Jonssons tolkningar av målningarna i gamla kyrkan, Kristinehamnsfotografen Mats Holmstrands foton från gamla kyrkan under åren 1952-2001 samt Lennart Åkerlunds film från kyrkan anno 1987. Lennart är också kristinehamnare.

  • Vår förening har som tidigare nämnts åtagit sig uppdraget att ordna en utställning med akvareller av konstnären Oscar Jonsson som 1922 ritade av målningarna på väggar och tak i gamla kyrkan, dvs för exakt 100 år sedan. Dessutom visar vi en del av fotografen Mats Holmstrands bilder från aktiviteter i och kring  kyrkan under åren 1952-2001, samt en aldrig tidigare visad film av kyrkans interiör skapad 1987 av Lennart Åkerlund.

Oscar Jonsson (1895-1982) föddes i Väse. Han studerade vid Tekniska skolan i Stockholm 1917-1919 samt vid Wilhelmsons och Althins målarskolor. Därefter följde studieresor till Frankrike, Danmark och Norge. 

Under Frankrike-vistelsen tog han stort intryck av André Lhotes kubism och det medeltida kyrkomålandet. 

1922 studerade han målningarna i S Råda gamla kyrka och skapade 17 akvareller med utgångspunkt från dessa målningar. Akvarellerna finns på Värmlands museum. I valet mellan att låna originalen några dagar eller att göra välliknande kopior som vi kunde behålla i S Råda för alla framtid valde vi sistnämnda alternativ. Museet har kostnadsfritt försett oss med bildfilerna.

Jonssons akvareller är mestadels i skala 1/10, och definitivt inte några fotografiska avbildningar. Det främsta exemplet på detta är hans tolkning av målningarna på korets västra vägg (som han av misstag angett som östra väggen) där målningarna delvis var totalförstörda av fukt och tjära.

Här har han kompletterat de skadade områdena och om det arbetet skriver han i bildens övre vänstra hörn följande (hela bilden syns inte här av oklar anledning):

“Av denna målning kan endast skönjas huvudet o den utsträckta handen, samt nedre delen av klädnaden på mansfiguren. (Gud?)

Samt av Maria?-figuren endast händerna, en liten del av ansiktet samt nedre delen av klädnaden. Tronen samt de 4 upp/- – – -/ änglarna någorlunda tydliga. Däremellan tvenne tillbedjande figurer som av fukt och nedrunnen tjära fullständigt utplånats.

Med kännedom om att väggen skall vara målad till Marias förhärligande, och med hjälp av de få linjer som med knapp nöd kunnat upptäckas, har jag antagit bilden framställa jungfru Marias kröning, och därefter framkonstruerat bilden”.

Oscar Jonssons akvareller är enligt honom själv i skala 1:10 eller 1:5. De är värdefulla på många sätt, inte minst för att de ger betraktaren möjlighet lära sig förstå innehållet utan att störas av åldersförändringarna i originalmålningarna.

Mats Holmstrand (f 1936) är dokumentärfotograf från Kristinehamn. Han har t ex gjort reportage om ungerska flyktingar i Loka brunn 1957,  om gruvarbetare i värmländska Bergslagen, t ex Långban 1966 och Persberg 1978, bilderna till en bok om synskadade i Örebro län, bilderna till Bernt Stenbergs bok ”Staden vid Varnan”. En del av hans bilder från S Råda gamla kyrka finns i den för några år sedan utkomna boken ”BILDERNA” (tillsammans med Lennart Gybrant). Flera uppgifter på Wikipedia.

Mats intresse för S Råda gamla kyrka hängde samman med att familjen i hans ungdom vistades i S Råda på somrarna och att man ofta besökte midsommarhelgens gudstjänst i den gamla kyrkan.

Lennart Åkerlund (f  1944) hade i samband med några års vistelse i England på 80-talet bl a studerat filmning  och när han återkom till Sverige beslutade han sig för att på film dokumentera de på flera sätt intresseväckande målningarna i S Råda gamla kyrka. Detta resulterade i den c:a 20 minuter långa filmen som tillkom 1987 och som bland annat genom långsamma zoomningar och panoreringar (åstadkomna genom att kameran fick rulla på räls) ger tittaren en unik möjlighet ta del av intressanta detaljer.

Nisse Johansson (1930-2020) tillverkade tillsammans med sin bror en mycket fin modell av gamla kyrkan. Modellen står numera i vapenhuset till nya kyrkan, men vi får låna den i samband med invigningen.