Föreningen Södra Råda Kulturhus

I februari 2015 grundades  ”Föreningen Södra Råda Kulturhus” vars uppgift är att försöka bevara den unika byggnaden med sin vackra stora sal och att bedriva en kulturell verksamhet som tar hänsyn till byggnadens historia och gagnar bygdens utveckling.

Varmt välkomna till konserter, utställningar och – förstås – som medlemmar i vår förening.