”En musikalisk brukspatron på Rottneros Herrgård”

Datum/Tid
16 juli 2023
19:00 - 20:30

Plats Södra Råda Kulturhus


Det var inte bara i Stockholm, Sveriges huvudstad, som det musikaliska livet blomstrade under 1700-talet, även runt om i Sverige spelades det och samlades noter. På slott, herrgårdar, gymnasieskolor och läroverk var musik och att spela instrument tillsammans en självklar del av livet, kanske mer självklar än vad många av oss förstår idag. En rik skatt med noter finns bevarad runt om i landet och som vittnar om det rika svenska musiklivet och om den musik som spelats både i Sverige på 1700-talet men även i övriga Europa då mycket av de bevarade noterna visat sig vara originaltryck av välkända europeiska nottryckare eller handskrivna kopior därav. I den här konserten presenteras en mycket speciell notsamling som nu finns bevarad på Skara stifts- och landsbibliotek och som få spelat musik ur i nutid. Denna rika och unika samling skapades av brukspatronen på Rottneros herrgård i Värmland, Henric Bratt d. ä., under 1700-talet och övertogs sedan av dennes son Henric Bratt d. y., även han brukspatron på Rottneros herrgård. Det kommer framföras musik av för oss idag tämligen okända tonsättare såsom A. Kammel och J. F. Klöffler men även något stycke av den mer välbekante G. F. Händel, därtill också lite egenkomponerad musik av Henric Bratt d. y. Detta är fantastisk musik som klingat i Värmland under 1700-talet och som här vill lyftas och åter låta klinga, både hemma i Värmland men också på många andra ställen!

 

Medverkande:

Ensemble Zellbell

Rebecka Karlsson – barockviolin, ensembleledare

Juliana Shapiro – barockviolin

Jenny Lierud – barockcello

Peter Lönnerberg – cembalo

 

Ensemble Zellbell är en nybildad barockensemble med fokus i att framföra unik 1700-talsmusik från olika delar av Europa. Musiken återfinns i historiska samlingar på olika bibliotek och i olika arkiv. Ensemblen leds av barockviolinisten Rebecka Karlsson och dess medlemmar är välkända musiker på både den svenska och den internationella barockmusikscenen. Under våren och sommaren 2022 har ensemblen uppträtt både i Stockholm, på Narva slott i Estland, på von Echstedtska gården i Värmland, i Södra Råda kulturhus, senaste uppträdande var på Riddarhuset i Stockholm i januari 2023. Sommaren 2023 är Rebecka Karlsson med ensemble inbjuden till att medverka i svenska ambassaden i Reykjaviks, Island, nationaldagsfirande 6 juni, och kommer även uppträda på Solandergården i Öjebyn, på von Echstedtska gården och i Södra Råda kulturhus.

Rebecka Karlsson – barockviolin, ensembleledare

bördig från Kristinehamn, har studerat violin för Karl-Ove Mannberg och Anna Lindal samt barockviolin för Ann Wallström vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt på Conservatorio di Musica G.B. Martini i Bologna, Italien, för maestro Carlo Ricci, och studerat barockviolin för professor Anton Steck vid Staatliche Hochschule für Musik i Trossingen, Tyskland. Förutom detta har Rebecka tagit mästarkurser för bl.a. Stefano Montanari och Rachel Podger. Nu är Rebecka verksam som frilansviolinist och pedagog, bosatt i Stockholm. Hon har spelat med ensembler som Hofkapelle München och Hassler Consort, och spelar regelbundet med bl.a. Drottningholmsteaterns orkester, Nordiska Kammarorkestern, Göteborg Baroque och Karlsson Barock. Sedan våren 2012 är Rebecka fast medlem i Drottningholms Barockensemble. Tillsammans med violasten Karin Ahnlund och cellisten Mirjam Pfeiffer har hon barockensemblen ”Frihet, barockt och systerskap” och hon är musikalisk ledare för Ensemble Utile Dulci och Ensemble Zellbell. Rebecka är också anlitad för olika solo- och konsertmästaruppdrag. Därtill Rebecka initierar och driver regelbundet projekt kring framförandet av historisk musik från olika bibliotek och arkiv, företrädesvis ur svenska historiska samlingar, med fokus på uppförandepraxis och konstnärlig forskning. Hon samarbetar ofta med musikvetare och musikforskare. Rebecka samarbetar också med dansmästaren Anna Löfgren och cembalisten Wilhelm Dahllöf kring historisk sällskapsdans.