Föreningen Södra Råda Kulturhus

Hösten 2012 fick jag möjlighet köpa några piporglar från kyrkor vars verksamhet upphört, och tack vare att missionshuset i S Råda sedan en tid stått oanvänt (sedan missionsförsamlingarna i Södra Råda och Gullspång gått samman) fick jag möjlighet placera bägge dessa orglar där. Min hobbyverksamhet med orglarna gav jag namnet ”orgelåtervinningen”, och det står lite om detta på orgelatervinningen.se.

I februari 2015 grundade vi (fem S Råda-bor och jag) ”Föreningen Södra Råda Kulturhus” vars uppgift är att försöka bevara den unika byggnaden med sin vackra stora sal och att bedriva en kulturell verksamhet som tar hänsyn till byggnadens historia och gagnar bygdens utveckling.

De program föreningen genomfört under 2015 och 2016 har rönt stor uppskattning. Vid årsmötet 27 april 2017 godkändes verksamhetsplanen för 2017 omfattande bland annat minst nio konserter och fyra (ev fem) konstutställningar varav en kommer att bli en permanent utställning om Missionshusets/Kulturhusets historia.

Varmt välkomna till konserter, utställningar och – förstås – som medlemmar i vår förening.

Jan Holmstrand

ordförande i Föreningen Södra Råda Kulturhus.