Medlemsanmälan

Medlemsavgiften (100 kr) betalas till föreningens plusgiro 75 72 87-8 eller bankgiro 896-3258.
Glöm inte ange ditt namn i meddelande- rutan! Fyll sedan i övriga uppgifter på ett pappersformulär i samband med konsertbesök!
Tyvärr har vi tvingats ta bort möjligheten att skicka anmälan elektroniskt pga s k spam.